La temporalitat laboral al sector públic

Per poder seguir l’esdeveniment via streaming: https://youtu.be/sHyEbcV_P2k